Neden Anaokulu

Neden Anaokulu

 

shutterstock_183147242

 

 

** Genellikle  anne-babaların  aklına  anaokul  fikri  çaresiz  kalınca  düşer.  Yoğun  iş  temposu,  büyük  ebeveynlerin  il dışında  olması,  havaların  kötüleşmesi  vb.  nedenlerle  anaokul  arayışı  başlar.  Oysa ki,  anaokul  hayatı  tüm  bu değişkenlerden  bağımsız  düşünülmesi  gereken  bir  karardır.

** Okul  öncesi  eğitimin  önemi  artık  herkes  tarafından  bilinen  bir gerçektir.  Bu  eğitimin  akademik  hayata  katkısınin dışında,  çocuğun  benlik  gelişimine  katkısı  büyüktür.  2-6 yaş  gelişiminde  bakıcıların,  anneanne-babaannelerin  hatta  bir noktadan  sonra  anne-babaların  yetersiz  geldiği  alanlar  oluşmaya  başlar.  Çocuk,  2  yaşından  itibaren  anneyle  kendi benliğini  ayrıştırmak  için  somut  adımlar  atar. Kendisini  keşfetmesi  yaşıtlarının  içinde  daha   kolay ve  hızlı  gerçekleşir.

** Çocuğun  grup  içine  katılması,  sağlıklı  ilişkiler  kurması  ve  sosyalleşmesi  bu  dönemde  gelişerek  topluma  girme yolunda  ilk  adımlar  olarak  atılır.  Ayrıca  öğretmen  gibi  bir  figürün  çocuğun  hayatına  eklenmesi,  aynı  oyuncaklarla ilgilenen  diğer  çocuklar  faktörü,  çocuğun  sınırlı  olan  dünyasını  zenginleştirir,  verimli  bir  ortam  sunar.

** Okul  öncesi  eğitimin  amaçlarından  biri de  çocuklarda  öğrenmeye  karşı  ilgi  uyandırmak  ve  çocuğun  var  olan yeteneklerini  ortaya  çıkarmaktır.  Çocuk  okulda  etkin  öğrenme  fırsatı  bulur,  kendi  zaman  ve  enerjisini  gerektiği  gibi kullanarak,  tercihler  yapma  ve  kararlar  alma  fırsatı  bulur  ve  ilkokul  hayatına  hazırlanmış  olur.

** Annelerden  hep  duyduğumuz  “Zaten  hayatları  boyunca  okuyacaklar,  erken  başlamasınlar”  düşüncesi  bu  noktada etkisiz  hale  gelir.  Çocuğun  OYUN  üzerinden  sosyal,  bilişsel  ve  duygusal  anlamda  gelişmesine  yönelik  yol  izlendiği okullarda  en  azından  günde  2 saat  geçirmesi  tercihten  çok  bir  ihtiyaç  haline  gelmiştir.

** Özetle  söylemek  gerekirse,  aile  içi  desteğin  tek  başına  yetmediği,  çocuğun  kendi  yaşıtlarıyla  birlikte  olabileceği, bedensel  ve  zihinsel  gelişmelerini  sağlıklı  bir  biçimde  sürdürebilecekleri  bir  ortam  olduğu  için  okul  öncesi  eğitim zorunlu  ve  gereklidir.