Brans Dersleri

Brans Dersleri

 

w9

 

 

Bale:   Çocuklarımıza hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlama, estetik algılarını geliştirmek ve vücut    koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde hareket yeteneklerinin gelişimine katkı sağlanır.

Folklör:   Toplumsal kültürümüzün devamına katkıda bulunarak çocuklarımızın özgüven duygusuna yardımcı olmak ve beden hareketlerini koordineli olarak yapabilmelerine olumlu katkı sağlanır.

İngilizce:   Okulumuzda İngilizce öğretmeni eşliğinde temeli çoklu zeka yöntemine dayanan bir İngilizce eğitimi uygulanmaktadır. İngilizce eğitimi her gün ve tam zamanlı olup drama ve görsel materyallerle de desteklenerek uygulanmaktadır.

Müzik:   Çalışmalarımızda Orff sistemini kullanırken ritim duygusunu geliştirerek temel müzik eğitimini vermek amacı güdülmektedir. Derslerimizde Orff öğretisi ile çocukların ritmi keşfetmesine olanak tanırken ezberden bağımsız bir anlayış çerçevesinde yaratıcılıklarının artmasına tanıklık ediyoruz.

Drama:   Çocukların duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarına, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olur. Özgüvenlerini destekler, iletişim becerileri gelişir.